[vc_row][vc_column][vc_column_text]С използването на този сайт приемате и се съгласявате със следните условия, норми и обстоятелства (като си запазваме правото да променяме, актуализираме и преразглеждаме тези условия на ползване по свое усмотрение. Често проверявайте отново, за да прегледате всички актуализирани условия). Моля, прочетете внимателно следните условия:

 

MartinRohani.com (MR) СЪДЪРЖАНИЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

 1. Съдържанието на интернет услугата MartinRohani.com (“услугата”) е предназначена за лична, некомерсиална употреба на нейните потребители. Всички материали, публикувани на уебсайта (включително, но не само, новинарски статии, фотографии, изображения, илюстрации, аудиоклипове и видеоклипове (общо “Съдържанието”) са защитени от авторското право, търговската марка и всички други приложими закони за интелектуалната собственост, като също така са собственост или се контролират от MartinRohani.com или от страна, която е кредитирана като доставчик на такова съдържание, софтуер или други материали.
 2. Търговските марки, логата и марките за услуги (наричани заедно “Търговските марки”), показвани на уебсайта, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на MartinRohani.com и други. Нищо, съдържащо се в Уебсайта, не трябва да се тълкува като предоставящо по един или друг начин лиценз или право да използва която и да е търговска марка, показана на уебсайта, без писменото разрешение на MartinRohani.com или трета страна, на сайта. Вашата злоупотреба с търговските марки, показвани на уебсайта или друго съдържание на уебсайта, освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, е строго забранено. Също така сте оповестени, че MartinRohani.com ще прилага агресивно своите права на интелектуална собственост в пълна степен на закона, включително търсенето на наказателно преследване.
 3. Всяка комуникация или материал, които предаваме чрез уебсайта, по електронен път или по друг начин, ще бъдат третирани в съответствие с нашата политика за поверителност. Чрез предаване или публикуване на всякакви съобщения или материали на този уебсайт Вие приемате, че MartinRohani.com или някой от филиалите може да използва вашите комуникации или материали за всякакви цели, включително възпроизвеждане, предаване, публикуване, излъчване и публикуване. MartinRohani.com и филиалитe към Уеб Сайта са свободни да използват всякакви идеи, концепции или ноу-хау, съдържащи се в такива съобщения или материали, за всякакви цели, включително, но не само разработване, производство, разпространение и маркетинг на продукти, използващи такава информация.
 4. MartinRohani.com не одобрява съдържанието на уебсайтове на трети страни. MartinRohani.com не носи отговорност за съдържанието на свързани уебсайтове на трети страни или реклами от трети страни и не прави никакви изявления относно тяхното съдържание или точност. Използването от ваша страна на уебсайтове на трети страни е на ваш собствен риск и предмет за Правилата и Условията за използване на такива уеб сайтове.
 5. MartinRohani.com не носи отговорност за каквито и да е преки, случайни, последващи, косвени или наказателни щети, произтичащи от достъпа ви или използването на Сайта. Без да ограничаваме гореизложеното, всичко в уебсайта Ви се предоставя “Такова каквото е”, без гаранция от какъвто и да е вид, изразена или подразбираща се, включително, но без да се ограничава само до подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел или липса на нарушение. Моля, имайте предвид, че някои юрисдикции не разрешават изключването на подразбиращи се гаранции, така че някои от гореизброените изключения може да не се отнасят към конкретната дата. Проверете закона към настоящия момент за всички ограничения или ограничения по отношение на изключването на подразбиращи се гаранции. MartinRohani.com също не поема отговорност и не носи отговорност за каквито и да било повреди или вируси, които могат да заразят компютърното ви оборудване или друга собственост поради достъпа ви, ползването или сърфирането в уебсайта или изтеглянето на всякакви материали, данни, текст, изображения, видео или аудио от уебсайта.
 6. Авторът на MartinRohani.com не е прегледал всички допълнителни уебсайтове, които са свързани по някакъв начин с основния уебсайт и не носи отговорност за съдържанието на страници извън уебсайтовете и основния сайт, които не са собственост на MartinRohani.com. Връзката ви с други страници извън уебсайта или други уебсайтове е на ваш собствен риск.
 7. Трябва да приемете, че всичко, което виждате или четете на уебсайта, е защитено с авторски права, освен ако не е посочено друго и не може да бъде използвано освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия или в текста на уебсайта без писменото разрешение на MartinRohani.com. MartinRohani.com нито гарантира, нито показва, че използването на материали, показвани на уебсайта, няма да наруши правата на трети лица, които не са собственост на или не са свързани с MartinRohani.com. Услугата е защитена от авторското право като колективно произведение и / или компилация, съгласно законите на България за авторското право, международните конвенции и други закони за авторското право. С изключение на посоченото в Раздел 1 от настоящите Условия за ползване, не можете да променяте, адаптирате, превеждате, излагате, публикувате, предавате, участвате в прехвърлянето или продажбата, създавате производни произведения, разпространявате, Декомпилирате или разкривате или по някакъв начин използвате някое от съдържанието, софтуера, материалите или услугата, изцяло или отчасти.
 8. Можете да изтегляте или копирате съдържанието и другите елементи, които могат да се свалят, да се показват в тази услуга само за лична нетърговска употреба, при условие, че поддържате всички права върху авторски права и други известия, съдържащи се в такова съдържание. Копирането или съхраняването на каквото и да е Съдържание за лична, нетърговска употреба е изрично забранено без предварителното писмено разрешение от Отдела за права и разрешения или от титуляра на авторски права, посочен в известията за собственост върху отделно съдържание. Докато MartinRohani.com полага разумни усилия, за да включи точна и актуална информация в уебсайта, MartinRohani.com не дава никакви гаранции или представителства за нейната точност. MartinRohani.com не поема задължение или отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на уебсайта.
 9. Вие се съгласявате, че всяка информация, обратна връзка, въпроси, коментари и / или представяния на уебсайта (както е обсъдено по-долу) или подобни, които ни предоставяте във връзка с този уебсайт или нашите услуги, ще се счита, че ни се предоставя на неповерителна и непартийна основа и ще стане и ще остане наша собственост. Няма да имаме задължения по какъвто и да било начин спрямо материалите, които ни изпращате и имаме пълната свобода да възпроизвеждаме, използваме, разкриваме и / или разпространяваме каквото и да било, за каквато и да е цел, без ограничение. Вие също се съгласявате, че ще бъдем свободни да използваме всякакви идеи, концепции или техники, включени в свободно предодставената информация от вас, с каквато и да е цел, включително, но не само разработването, производството и маркетинга на продукти или услуги, включващи такива идеи, концепции или техники. Освен това с настоящото Вие се отказвате от всички морални права, които може да имате във всички материали, качени от вас.
 10. Изображенията на хора или места, показвани на уебсайта, са собственост или се използват с разрешение на MartinRohani.com. Използването на тези изображения от вас или от други упълномощени от вас лица е забранено, освен ако не е разрешено специално от настоящите Общи условия или конкретно разрешение, предоставено на друго място на уебсайта. Всяко неупълномощено използване на изображенията може да нарушава законите за авторското право, законите за запазените марки, законите за поверителност и публичност, както и правилата и разпоредбите за комуникациите.
 11. MartinRohani.com поддържа този продуктов Уеб Сайт (“Уебсайта”) за вашите лични развлечения, информация, образование и комуникация. Можете да изтегляте материали, показани на уебсайта, за нетърговска лична употреба само при условие, че запазвате всички забележки за авторски права и други права за собственост, съдържащи се в материалите. Не можете обаче да разпространявате, променяте, предавате, повторно използвате, повторно публикувате или използвате съдържанието на уебсайта за обществени или търговски цели, включително текст, изображения, аудио и видео, без предварително писмено разрешение на MartinRohani.com. Вашият достъп до и ползването на уебсайта е предмет и на следните условия (“Общи условия”) и всички приложими закони. С влизането и сърфирането в уебсайта приемате, без ограничения или квалификация, Общите условия и потвърждавате, че всички други споразумения между вас и MartinRohani.com, ако има такива, са заместени и нямат сила или ефект.
 12. MartinRohani.com предлага развлечения за мъже по темата за жените, личностно, социално и финансово развитие, както и продукти и услуги, свързани със запознанства и личностно развитие. Цялото съдържание, продукти и услуги не трябва да се считат за правен или професионален съвет и трябва да се използват само за лични развлечения.
 13. Вие се съгласявате да не използвате този сайт за незаконна цел.
 14. Поверителност и търговски тайни: Вие приемате и се съгласявате, че цялото съдържание и материали, достъпни на този сайт, включително, но не само, системи, дизайн, текст, цветове и графики са собственост на търговски тайни, защитени от авторски права, търговски марки, марки за услуги, патенти или други Права на собственост и други закони и че тяхното използване е ограничено от условията на това споразумение. Използването на съдържанието или материалите на този сайт за каквито и да било цели без писмено разрешение от MartinRohani.com е строго забранено. Вие също се съгласявате, че няма да създавате производни произведения на този сайт или предлаганите продукти.
 15. Ако смятате, че съдържание предоставеното от вас е било използвано на уебсайта по начин, който представлява нарушение на авторски права, моля, предоставете писмено известие (достатъчно е емайл), който съдържа следната информация: Електронен или физически подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на ексклузивните права, за които се твърди, че са нарушени; Идентифициране на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е било нарушено; Описание на това, къде материалът, за който твърдите, че e нарушен, се намира на уебсайта; Вашия адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща; Изявление от Вас, че имате добросъвестно убеждение, че употребеното в уебсайта не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или от закона; И изявление от страна на вас под наказание за лъжесвидетелство, че информацията в известието ви е точна и че сте собственик на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

 

ДОСТЪП И НАЛИЧНОСТ НА УСЛУГИТЕ И ЛИНКОВЕТЕ

 1. Сайтът съдържа връзки към други свързани интернет страници в интернет, ресурси и спонсори на MartinRohani.com. Изборът на рекламен банер или линк ще ви пренасочи от уебсайта към уебсайт на трета страна. Взаимодействията, които възникват между вас и третата страна, са строго между вас и трета страна и такива взаимодействия не са отговорност на MartinRohani.com. Ние не носим отговорност за проучването или оценяването и не гарантираме предложенията на никоя от тези фирми или физически лица или съдържанието на техните уеб сайтове. MartinRohani.com не поема никакви задължения или отговорност за действията, продуктите, наличността или съдържанието на тези външни ресурси. Трябва да насочите всякакви опасения във връзка с всяка външна връзка с администратора на уебсайта на третата страна.
 2. Този уебсайт не е предназначен за гледане от малолетни деца или от лица на възраст под 16 години. С влизането си в този сайт се съгласявате, че сте навършили 16 години.
 3. С влизането в този уебсайт вие приемате, че желаете да се абонирате имейл бюлетините, и че няма да заплашвате и предприемате никакви допълнителни действия срещу MartinRohani.com. Или в случай, че сте недоволни, че сте се абонирали или не можете да се отстраните от този безплатен пощенски списък, сте съгласни, че дори и при възникването на малки неудобства при получаването на този нежелан бюлетин няма да Ви причинят лични, емоционални или финансови вреди. Вие също се съгласявате, че ако предприемете действия срещу MartinRohani.com, освен директно поискване от нас да бъдете отстранени, включително да подадете сигнал или да се оплачете за спамове, или всяко друго подобно оплакване, да подадете сигнал или да се оплачете на нашашия Хостинг доставчик, или която и да е друга компания, с която сме свързани, партнираме, извършваме бизнес, или правите всякакви заплахи от всякакъв вид, че нарушавате това споразумение и умишлено причинявате непоправими щети на MartinRohani.com.
 4. Вие разбирате това, като въведете името и имейл адреса си във страницата, в която се абонирате за безплатно съдържание към “Информационен бюлетин на MartinRohani.com”. Този бюлетин се предлага като безплатна услуга от MartinRohani.com и не е необходима покупка. Понякога абонатите са имали проблем да се премахнат от този безплатен бюлетин. Ако имате проблеми с абонирането или премахването, можете да се свържете с нас на адрес hello@martinrohani.com за да ви отделим лично внимание.

 

ИЗЯВЛЕНИЯ И ГАРАНЦИИ

 1. Вие представлявате, гарантирате и сключвате договор, че (а) никакви материали от какъвто и да било вид, предоставени от Вас или от използването на Ресурс от MartinRohani.com в съответствие с условията на настоящите Общи условия, ще (I) нарушават, плагират или нарушават правата От всяка трета страна, включително, без ограничение, авторско право, търговска марка, поверителност или публичност, морални права, договор или други лични или имуществени права; (II) съдържат незаконни материали; (III) представляват фалшиви или подвеждащи указания за произход или фактически изявления; (IV) клеветрява, клевети или пречи на всяко лице или организация; или (V) да причини нараняване на какъвто и да е вид или лице; или (VI) нарушава приложимите закони, правила, разпоредби или други правителствени разпоредби; И (б) че сте навършили 16 години. Вие обезщетявате, защитавате и съхранявате MartinRohani.com както и служители, директори, собственици, агенти, доставчици на информация, партньори, лицензодатели и лицензополучатели (общо наричани “обезщетените страни”) от и срещу всякакви задължения и разходи, направени от Обезщетените страни във връзка с всякакви искове, произтичащи от каквото и да било нарушение от вас на тези Условия за ползване или горепосочените декларации, гаранции и клаузи, включително, без ограничение, разумни адвокатски хонорари. Вие трябва да си сътрудничите, доколкото това е разумно необходимо, за защита на всяка претенция. MartinRohani.com си запазва правото, за своя сметка, да поеме изключителната отбрана и контрол върху всеки друг въпрос, който подлежи на обезщетение от вас. Няма да влизате в никакво споразумение за уреждане, което засяга правата на MartinRohani.com без предварително писмено одобрение от MartinRohani.com.
 2. MartinRohani.com нито представлява, нито подкрепя точността или надеждността на всеки съвет, мнение, изявление или друга информация, която се показва, качва или разпространява чрез Услугата от всеки потребител, доставчик на информация или друго лице или организация. Уебсайтът, услугата, софтуерът за достъп (дефиниран тук) и всички материали, предоставени от MartinRohani.com или трети лица чрез уебсайта и услугата, се предоставят “такива, каквито са”. MartinRohani.com не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, Продаваемост, годност за определена употреба или цел, заглавие, ненарушение или всякаква друга гаранция, условие, представителство, било то устно, писмено или в електронна форма, включително, но без да се ограничава до точността, навременността или полезността на Всички материали, предоставени чрез услугата. MartinRohani.com не гарантира, че достъпът или използването на уебсайта или услугите, които се предлагат, ще бъдат постоянни, непрекъснати или сигурни.
 3. С настоящото Вие потвърждавате, че използването на Уебсайта и Услугите, налични в него, е на ваш собствен риск.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. MartinRohani.com не носи отговорност пред вас или трети страни за каквито и да е преки или косвени, последващи, специални, наказателни или образцови щети или загуби, причинени във връзка с използването на услугата, софтуера на уебсайта или някои от материалите, динамиката или трети страни чрез услугата или каквито и да било повреди или загуби от прекъсване, изтриване на файлове, грешки, дефекти, забавяне на изпълнението на услугата или софтуера на уебсайта, независимо от твърдението за естеството на причината за действието, дори ако MartinRohani.com е бил уведомен за възможността за такива щети или загуби. Някои юрисдикции не могат да разрешават изключването или ограничаването на случайни или последващи вреди, поради което горепосочените изключения се прилагат само до степен, допустима съгласно приложимото законодателство.
 2. MartinRohani.com не носи отговорност по никакъв начин (включително, но без да се ограничава до небрежност) за каквито и да е специални или последващи вреди, произтичащи от използването на сайта или неговата невъзможност да го използвате или от използването на който и да е сайт, свързан с нас. Това ограничение включва всяко обстоятелство, при което MartinRohani.com или негови представители са били уведомени за потенциална отговорност. Някои приложими закони може да не позволяват всички ограничения на отговорността, описани тук. В такъв случай общата отговорност на MartinRohani.com към вас за загуби, щети, причини за действие и / или небрежност не трябва да надвишава общата сума, която сте платили (ако има такива) за достъп до сайта.
 3. До пълната степен, разрешена от приложимото право, общата отговорност на MartinRohani.com и съвкупната отговорност на нашите лицензодатели за вас или за трети страни при каквито и да е обстоятелства е ограничена до 100 български лева (100лв.).
 4. С използването на сайта Вие се отказвате от каквато и да е иск срещу MartinRohani.com, който произтича от използването, независимо дали е предназначено или не, на друг сайт. Това освобождаване конкретно включва всяка претенция, произтичаща от продукт и / или услуга, които купувате от всеки сайт, различен от MartinRohani.com, и всякакви искове, произтичащи от сигурността на информацията (включително, но не само информацията за кредитна карта), която използвате на този сайт , в допълнение, MartinRohani.com не поема отговорност за съдържанието, което намирате на сайтове, които по някакъв начин свързват този сайт. Това включва отговорност за точността или спазването на всички закони и за всички вируси или други вредни неща, които могат да се съдържат в тези сайтове. MartinRohani.com не носи отговорност, ако някой сайт претендира, че е наш представител и ви свърже с сайт, който смятате за обиден. MartinRohani.com не одобрява или гарантира качеството на всякакви стоки, които купувате от всеки сайт, различен от този.
 5. Отказ от отговорност: MartinRohani.com не дава гаранции от какъвто и да е вид (изразени или подразбиращи се) относно материалите на сайта. Освен това, MartinRohani.com не гарантира, че предаването на материалите няма да бъде прекъснато, нито гарантира, че материалите няма да съдържат грешки и няма да бъдат точни. MartinRohani.com не гарантира, че самият сайт или сървърът, който го предава, няма вируси или каквото и да било друго, което може да е вредно. Нито гарантираме, че дефектите ще бъдат коригирани. Вие сами поемате всички рискове, свързани с използването на сайта, включително пълната цена на необходимия ремонт или сервиз на вашия компютър.

 

ЛИЦЕНЗ ЗА СОФТУЕРИ

 1. Вие приемате и се съгласявате, че няма да имате права върху патентования софтуер и / или свързаната с него документация, подобрения или модификации, предоставени ви от уебсайта. Не можете да преотстъпвате, прехвърляте или прехвърляте лицензи, предоставени Ви от MartinRohani.com, и всеки опит за такова подлицензиране, прехвърляне или прехвърляне е недействителен. Можете да направите едно (1) копие на такъв софтуер само за архивни цели. Не можете да копирате, разпространявате, променяте, проектирате или създавате производни произведения от софтуера на уебсайта.
 2. Софтуерът от този уебсайт допълнително подлежи на контрол на износа от България. Никакъв софтуер от този уебсайт не може да бъде изтеглен или изнесен (I) в (или на гражданин или пребиваващ в) Куба, Ирак, Либия, Северна Корея, Иран, Сирия или друга страна, на която България и Европейски Съюс са наложили ембарго на стоки; Или (II) всеки, който е в списъка на Специално определените граждани на Министерството на финансите в България или в Таблицата на отказаните поръчки на Департамента по търговия в България. С изтеглянето или използването на софтуера вие представлявате и гарантирате, че не се намирате в, под контрола на, или не сте гражданин или пребиваващ в която и да е такава страна или намиращ се в такъв списък.

 

ИНТЕГРИТЕТ НА СИСТЕМАТА

 1. Нямате право да използвате каквото и да е устройство, софтуер или рутинни инструменти, за да се намесвате или да се опитвате да се намесвате в правилната работа на уебсайта или на всяка транзакция, извършена на уебсайта. Не може да предприемете никакви действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура. Не можете да разкривате или споделяте паролата си с трети лица или да използвате паролата си за неоторизирани услуги.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА И ДОСТЪПА

 1. MartinRohani.com може по свое усмотрение да прекрати или прекрати достъпа ви или да откаже достъпа ви по всяко време, без предизвестие до цялата или част от услугата, поради някаква или никаква причина, включително, но без да се ограничава до нарушение на тези Общи условия или Повторното нарушаване на авторските права, притежавани от трети страни.
 2. MartinRohani.com, включително, без ограничение, упълномощените представители и служители могат да прекратят използването ви на уебсайта без предизвестие в случай, че нарушите каквото и да е задължение по настоящите Общи условия, включително, но не само: (I) ограничаване, (II) опит за промяна или неправилен достъп до която и да е функция или функция на уебсайта. Вашият достъп също може да бъде прекратен, ако публикувате или предавате незаконно съдържание; Тормозите или заплашвате всеки потребител на уебсайта или служител на MartinRohani.com; Публикувате съдържание (включително, но не само), което е обидно или по друг начин нарушава действията на уебсайта; Публикуване на непоискани реклами; Или неправилно се представяте за служител на MartinRohani.com или друго лице.

 

РИСК ОТ ЗАГУБИ ПРИ ДОСТАВКИ

 1. Всички продукти, закупени от уебсайта, се правят в съответствие с договор за доставка. Това означава, че рискът от загуба и право на собственост върху такива вещи ви се предава при доставката ни на превозвача.

 

ПРОГРАМИ НА ЖИВО

Всеки участник в програмите, които се провеждат на живо от MartinRohani.com се съгласява със следните условия:

 1. Няма да събирам лична информация от или да продавам неща или услуги на участниците в програмите на MartinRohani.com, които се провеждат на живо. Разбирам, че идентичността на персонала и участниците в тези програма на живо трябва да бъде запазена като поверителна. Поверителността е важна за участниците и персонала на програмите на MartinRohani.com, които се провеждат на живо. Приемам да не използвам устройства за записване на звук или видео по време на каквато и да е програма представяна от MartinRohani.com, която се провежда на живо.
 2. Разбирам, че програмите, които се провеждат на живо от MartinRohani.com, свързаните с нея маркетингови материали и нейното съдържание съдържа авторски права, търговски марки и други оригинални произведения на MartinRohani.com и че всякакви дублиращи се или производни произведения са незаконни. Освен това се съгласявам, че няма да разкривам на конкурентно лице или компания каквото и да е от съдържанието, на което съм изложен в програмите на MartinRohani.com или да използвам информацията, която научавам в програма на MartinRohani.com, като основа за конкурентна дейност. Този материал е поверителен и само за лична лична употреба.
 3. Аз няма да притежавам, обучавам или работя за фирма или интернет сайт, който учи хората как да успяват в личен, социален или финансов план, в продължение на 2 години след посещението си в някоя от програмите на живо на MartinRohani.com. Аз ще загубя всички приходи, получени от работа или работа за фирма или интернет сайт, който учи хората как да успяват в личен, социален или финансов план през този  2-годишен период и все още съм задължен/а да запазвам всички търговски тайни поверителни.
 4. Разбирам и се съгласявам, че идеите, понятията, техниките и възгледите, на които ще бъда изложена, са само мнение, за да се използват само за развлекателни цели и да не се считат за професионални съвети. Съгласен съм никога да не използвам съдържанието, което научававам по незаконен начин. Няма да търся отговорност от MartinRohani.com или неговият упълномощител по никакъв начин за каквито и да било вреди, в резултат на използването или невъзможността ми да използвам понятията, които научавам, в това обучение или всеки друг продукт, или услуга, на която съм изложени в резултат на връзката ми с MartinRohani.com. Съгласявам се да се откажа от съдебен спор и да разреша въпроса чрез обвързващ арбитраж, ако възникне конфликт между MartinRohani.com (включително персонала) и мен. MartinRohani.com си запазва правото да откаже служба и обучение на всеки по своя лична преценка.

 

ОПИСАНИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

 1. MartinRohani.com и неговите партньори се опитват да опишат възможно най-точно всички продукти на уебсайта. MartinRohani.com обаче не гарантира, че описанията на продуктите или друго съдържание на този уебсайт са точни, пълни, надеждни, текущи или без грешки. Ако даден продукт, предлаган на самия уебсайт, не е такъв, какъвто е описан, вашето единствено средство за защита е да го върнете в неизползвано състояние.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящото споразумение е сключено и трябва да бъде тълкувано и изпълнено в съответствие със закона, без да се отчитат противоречиви разпоредби. MartinRohani.com не изповядва, че съдържанието в този уебсайт е подходящо за достъп извън България. Тези, които изберат да получат достъп до този уебсайт извън България, правят това по собствена инициатива и отговарят за спазването на местните закони. Вие се съгласявате, че всяко действие за изпълнение на това споразумение ще бъде подадено във държавните съдилища, разположени на територията на Република България.
 2. MartinRohani.com може по всяко време да преразгледа настоящите Общи условия, като актуализира това публикуване. Вие сте обвързани от такива ревизии и поради това трябва периодично да посещавате тази страница, за да прегледате настоящите Общи условия, към които сте обвързани.
 3. Тези Общи условия, Декларацията за поверителност и всички други термини, упоменати в това Споразумение, представляват цялостното споразумение между Вас и MartinRohani.com по отношение на достъпа и използването на Уебсайта и Услугите и превъзмогвате всички предишни или съвременни споразумения (устни, писмени Или електронно) между Вас и MartinRohani.com по отношение на този уебсайт или Услуги. Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение бъде определена като невалидна или неприложима, тогава всяка невалидна или изпълнима разпоредба ще бъде тълкувана в съответствие с приложимите закони, за да отрази възможно най-близо първоначалните намерения на страните, а останалите разпоредбите остават в пълна сила и приложимост. MartinRohani.com може да възложи тези условия на услуга (I) на която и да е от дъщерните й дружества, (II) на оцелялото дружество в случай на сливане, придобиване или продажба на всички или по същество на всички активи на MartinRohani.com (III) във връзка с продажбата на този уебсайт или бизнес отдела, свързан с този уебсайт.
 4. В случай, че нарушите който и да е от горепосочените условия, Вие се съгласявате да платите на MartinRohani.com сумата от 5000 български лева (лв.) за ликвидирани щети. Вие също се съгласявате, че всички плащания, направени към MartinRohani.com, са задържани и не подлежат на възстановяване. Всички други плащания, извършени от Вас до MartinRohani.com, независимо от това, на какво ще се прилагат тези плащания, също подлежат на отнемане. MartinRohani.com си запазва всички законни права и средства за правна защита, с които разполага.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ВИДЕА И ФИЛМИ

С настоящото давам разрешение на правата на моя образ, подобие и звук на моя глас, които са записани на аудио или видео лента без заплащане или друго обсъждане. Разбирам, че моя имидж може да бъде редактиран, копиран, изложен, публикуван или разпространяван и се отказвам от правото ми да инспектирам или одобрявам крайния продукт, в където би могло да се вижда моят образ. Освен това се отказвам от каквото и да е право на роялти или други компенсации, възникващи или свързани с използването на моя образ или запис. Също така разбирам, че този материал може да се използва в различни образователни среди в неограничена географска област.

Фотографскиите, аудио или видеозаписите могат да се използват за следните цели:

 • Конферентни презентации
 • Образователни презентации или курсове
 • Информационни презентации
 • Онлайн образователни курсове
 • Образователни видеоклипове

По споразумение с прочетеното разбирам, че това разрешение означава, че фотографските или видеозаписите от мен могат да бъдат излъчвани по електронен път чрез интернет или в обществен образователен център.

Ще бъда консултиран относно използването на фотографиите или видеозаписа за всякакви цели, различни от изброените по-горе.

Няма ограничение във времето за валидността на това издание, нито има географско ограничение къде могат да бъдат разпространявани тези материали.

Това съобщение се отнася за фотографски, аудио или видео записи, събрани като част от сесиите, изброени само в този документ.

Признавам, че съм напълно прочел и напълно разбирам горепосоченото съобщение и се съгласявам да бъда обвързан по този начин. С настоящото освобождавам всички искове срещу всяко лице или организация, използващи този материал за образователни цели.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ВЗЕМИ БЕЗПЛАТНА КНИЖКА: “10 УМЕНИЯ НА ЩАСТЛИВИТЕ ХОРА”

Вече хиляди хора използват тези 10 Умения, за да се освободят от негативните емоциии и да направят промяната, която искат да видят в света.