November 21

Ти си това, което ядеш!

Здравословен живот, Начин на живот

0  comments

Хората, които са взели решение живеят и да грабят от живота с големи шепи, винаги внимават с телата си. Ти си това, което ядеш, защото това, което ядеш създава твоя ум, създава твоето тяло, твоите сетива и влияе върху твоите качества.

Все още се учудвам, че има хора, които твърдят, че им се живее, че искат да успяват, че искат да развиват потенциала си, докато в същото време нямат респект към телата си. Тялото и умът не са две отделни неща.

Всичко което се случва в тялото се случва и в ума. Ако тялото ти е релаксирано, здраво и спокойно, тогава и умът ти ще е релаксиран, здрав и спокоен, и не само това, но умът ти ще започне рязко да се развива с много бързи темпове.

Не можеш да развиеш своя потенциал, не можеш да развиеш своите заложени способности и да гониш мечтите си, ако не се грижиш добре за тялото си. Ако не друго е нужно да имаме респект към нашето тяло, защото то ни служи 70-80-90-100 години без да каже и думичка, без да протестира, даже без да иска и някакво възнаграждение, то просто си работи тихо 24/7.

Все още няма никъде в света толкова комплексна и сложна машина, която да изпълнява милиарди заплетени процеси в секунда и да не издава абсолютно никакъв шум, така както го прави тялото. И понякога единственото нещо, от което има нужда е малко респект от наша страна – това е начинът, по който нашето тяло разбира, че го зачитаме.


Tags


You may also like

Не ме интересува как се отнасяш с великите, интересува ме как се отнасяш със страдащите

7-те пределящи качества на Истинските Приятели

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Use this Bottom Section to Promote Your Offer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim